Inspiratie

Mijn visie

Ik geloof dat mensen voluit leven wanneer ze in ontwikkeling zijn.

Vanuit mijn levenservaring en mijn ervaring als professioneel begeleider heb ik een enorm vertrouwen in het vermogen van mensen om zich zelf te ontwikkelen. Ik zie elke dag individuen en groepen grote en soms verrassende stappen zetten. Veranderen gaat niet altijd makkelijk. Soms moet je ineens omdat alles om je heen verandert. Juist dan is het belangrijk zelf koers te bepalen en geen speelbal te worden van de wereld om je heen. Even rust nemen vertragen, reflecteren. En dan praktisch aan de slag in beweging.

Het is voor mij zowel een uitdaging als een eer om daarbij begeleiding te mogen bieden.

In mijn werkwijze breng ik de volgende waarden tot uitdrukking:


Betrokkenheid:
Door het creëren van een veilige en inspirerende werksfeer; ik probeer altijd aan te sluiten bij de kracht en de kwaliteiten van mensen en organisaties. En ik ga de pijn en het gedoe niet uit de weg.


Doelgerichtheid:
De effectiviteit van mijn werkwijze staat voor mij centraal. Inzicht alleen brengt geen resultaten. Ontwikkeling van mensen wordt pas zichtbaar als er op gedragsniveau resultaten zijn. Dus als je het zelf echt voelt en voor de omgeving waarneembaar is. En voor organisaties als de klant er profijt van heeft.


Creativiteit:
Door gebruik van diverse methoden en werkvormen die het leerproces ten goede komen, bijvoorbeeld door versnellend te werken (niet praten, maar, doen) en verlichtend (humor, speelse werkvormen) of vertragend (ontspanning lichaamsgerichte werkvormen).

Inspiratie filmpjes